หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมฝึกอบรมงานฝีมือ "ศิลปวิทยาการ ศาสตร์ราชสำนัก ตอน เครื่องว่างชาววัง สำนักพระวิมาดาเธอ”
กิจกรรมฝึกอบรมงานฝีมือ "ศิลปวิทยาการ ศาสตร์ราชสำนัก ตอน เครื่องว่างชาววัง สำนักพระวิมาดาเธอ”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-03-11 11:56:03

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. กิจกรรมฝึกอบรมงานฝีมือ "ศิลปวิทยาการ ศาสตร์ราชสำนัก ตอน เครื่องว่างชาววัง สำนักพระวิมาดาเธอ”

สำนักพระวิมาดาเธอฯ เปรียบเสมือนสถานที่ฝึกฝนงานด้านการครัวของเหล่าสตรี แม้ภายหลังเสด็จมาประทับในสวนสุนันทา ยังปรากฏว่าพระราชวงศ์ ขุนนาง และข้าราชการ นิยมส่งบุตรีเข้ามาถวายงานอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีการขอประทานจัดเลี้ยงอยู่เสมอ ห้องเครื่องของพระองค์จึงยังคงมีขนาดใหญ่ และเต็มไปด้วยเหล่าข้าหลวงผู้มีฝีมือ โดยทุกคนมีหน้าที่ชัดเจน ซึ่งเครื่องเสวยทั้งหมดต้องถูกจดขึ้นบัญชีให้ทอดพระเนตรทุกวัน และหากส่งไปยังตำหนักต่างๆ ก็จะถูกจัดเก็บอย่างดีแล้วห่อด้วยผ้าสีขาวประทับครั่งตราประจำพระองค์ทุกครั้งไป ดังที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร พระนัดดาในพระวิมาดาเธอฯ ได้บรรยายลักษณะหน้าที่ของผู้อยู่ในห้องเครื่องไว้ ความว่า

"... ห้องเครื่องใหญ่มาก เป็นแผนกมีหัวหน้า แผนกห้องเครื่อง แผนกเครื่องคาว แผนกเครื่องหวาน แผนกแกงจืด แผนกผัด มีหัวหน้าเป็นหม่อมเจ้า หัวหน้าใหญ่คือท่านหญิงสบาย และเวลาจะทำอะไรถวายก็ทำบัญชีส่งขึ้นทูลถวายเพื่อทรงสั่งเพิ่ม หรือแก้ไขอะไร... มีคนจ่ายตลาดมาส่ง ของมาก็แบ่งไปแต่ละแผนก..."

สวนสุนันทา จึงจัดว่าเป็นชุมชนสำคัญชุมชนหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ เต็มไปด้วยลูกหลานของผู้มีตระกูล ที่ถวายตัวเข้ามาศึกษาวิชาอันควรแก่การเรียนรู้ให้มีคุณสมบัติของความเป็นกุลสตรี ถือได้ว่าเป็นการศึกษาขั้นสูงของสตรีไทย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนอดีตภายใต้บรรยากาศความเป็นวังในตำหนักที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในสวนสุนันทา ผ่านการฝึกอบรมงานฝีมืออันเป็นเอกลักษณ์ในกิจกรรม "ศิลปวิทยาการ ศาสตร์ราชสำนัก ตอน เครื่องว่างชาววัง สำนักพระวิมาดาเธอ”

ลงทะเบียนกิจกรรมละ 1,200 บาท ฝึกอบรมโดย หม่อมหลวงดรุณี จักรพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารไทย

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 "สะเต๊ะลือ"

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 "แป้งสิบไส้ปลา"

พิเศษ! บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม และทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายชุดไทยในราชสำนัก สตรีนุ่งห่มตามโฉลกสี และบุรุษชุดราชปะแตน พร้อมรับโปสการ์ดและหนังสือภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

???? สถานที่ฝึกอบรม

อาคารจุฑารัตนาภรณ์ (ตำหนักเสด็จพระองค์จุฑา) แหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เวลา 9.00 – 12.00 น.

???? ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกอบรม

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร

2. กรอกรายละเอียดใบสมัครแล้วส่งมาที่ inbox ใน facebook ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ เพื่อทำการลงทะเบียนรายชื่อ

3. เมื่อได้รับการยืนยันการลงทะเบียนรายชื่อเรียบร้อยแล้ว กรุณาโอนเงินแล้วส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาที่ inbox ใน facebook ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองสิทธิ