หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็น “ต้นกล้าวัฒนธรรม”
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็น “ต้นกล้าวัฒนธรรม”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 15:05:51

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็น “ต้นกล้าวัฒนธรรม”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาผู้มีบุคลิกภาพและความสามารถ ทั้งชาย-หญิง ชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการสืบทอดมรดกและสืบสานวัฒนธรรมสวนสุนันทา เพื่อผลิต "ต้นกล้าวัฒนธรรม" นักศึกษาต้นแบบตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563