หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > นานาสาระ Ep.04 ประสบการณ์การบรรพชาอุปสมบทกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
นานาสาระ Ep.04 ประสบการณ์การบรรพชาอุปสมบทกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-10-10 15:40:13

นานาสาระ PODCAST

นานาสาระ PODCAST โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นรายการที่จัดทำเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคลังความรู้ โดย 4 ตอนแรกเป็นส่วนหนึ่ง โครงการธรรมศึกษา ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการบรรพชาอุปสมบท ซึ่งประกอบไปด้วย
จำนวน 4 ตอน คือ
1. Ep.01 บวชคืออะไร ทำไมผู้ชายไทยต้องบวช  
2. Ep.02 มุมมองวัยรุ่นยุคใหม่คิดเห็นยังไงกับการบวช
3. Ep.03 ทัศนคติและความเชื่อของพุทธศาสนิกชนกับบวช
4. Ep.04 ประสบการณ์การบรรพชาอุปสมบทกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


Ep.03 ทัศนคติและความเชื่อของพุทธศาสนิกชนกับบวช