หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > เพลง “น้ำพริกลงเรือสวนสุนันทา”
เพลง “น้ำพริกลงเรือสวนสุนันทา”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-10-10 15:46:53

เพลง “น้ำพริกลงเรือสวนสุนันทา” 
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เพลง “น้ำพริกลงเรือสวนสุนันทา” (เพลงต้นฉบับโครงการสำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย) โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขับร้อง: เก่ง ธชย ประทุมวรรณ  ประพันธ์บทร้อง: สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ประพันธ์ดนตรี: กฤตวิทย์ ภูมิถาวรกราฟฟิก: ภาณุวัฒน์ กาหลิบ แปลบท: ภาณุวัฒน์ อินทวัฒน์ และภัทริกา อ้อยอั่น  ตัดต่อ: กิตติพงศ์ มหานาม โ


มชั่นกราฟฟิกประกอบเพลงน้ำพริกลงเรือสวนสุนันทานี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ผลงานในโครงการสำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา