หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > “น้ำพริกลงเรือจากแดนไกล” ผลงานการสร้างสรรค์ “สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย”
“น้ำพริกลงเรือจากแดนไกล” ผลงานการสร้างสรรค์ “สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-10-10 16:04:33

“น้ำพริกลงเรือจากแดนไกล” ผลงานการสร้างสรรค์ “สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย”

“น้ำพริกลงเรือจากแดนไกล” ผลงานการสร้างสรรค์ “สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย” โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

แนวคิด  การสอนทำอาหารชาววัง “น้ำพริกลงเรือ” ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้แก่เพื่อนคนไทยที่ไปศึกษาอยู่ต่างแดน เพื่อนำความรู้เรื่อง “น้ำพริกลงเรือ” ไปปรุงอาหารให้ชาวต่างชาติได้ชิมรสชาติของอาหารไทย