หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > มาฟังความรู้สึกของน้องจิราพร อำมะรึก ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ หลังจากเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลค่ะ
มาฟังความรู้สึกของน้องจิราพร อำมะรึก ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ หลังจากเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลค่ะ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-06-19 09:29:25