หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ตอนที่ 2 สายสวลีภิรมย์ ธ รื่นรมย์กระยาหาร
ตอนที่ 2 สายสวลีภิรมย์ ธ รื่นรมย์กระยาหาร

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-01-14 09:57:50

สารคดีสั้นชุด “สายสวลีภิรมย์”

เรื่องราวประวัติศาสตร์ราชสำนักฝ่ายใน มรดกวัฒนธรรมสวนสุนันทา ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ตอนที่ 2 สายสวลีภิรมย์ ธ รื่นรมย์กระยาหาร

          พระวิมาดาเธอฯ ได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกในทางการครัว ด้วยทรงเคยเป็นผู้กำกับห้องเครื่องหลวงตลอดสมัยรัชกาลที่ 5 แม้สมัยมาประทับในสวนสุนันทาจะไม่ได้เป็นผู้กำกับดูแลห้องเครื่องแล้ว แต่ตำหนักของยังคงเป็นศูนย์กลางอาหารชาววังที่สำคัญ ดังเห็นได้จากการมีห้องเครื่องขนาดใหญ่ และเครื่องถ้วยสำหรับจัดเลี้ยงจำนวนมากภายในอุโมงค์ใต้เนินดิน ตลอดจนมีผู้มาขอประทานจัดเลี้ยงบ่อยครั้ง

          อาหารสำนักพระวิมาดาเธอฯ มีลักษณะสำคัญอยู่ที่การคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศ ซึ่งต้องใส่ใจการปรุงในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีเยี่ยม มีการคิดค้นดัดแปลงอาหารรูปแบบใหม่อยู่เสมอ ตลอดจนการสร้างสรรค์อาหารให้เกิดความสวยงาม แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ตำรับอาหารชาววังเหล่านี้ ส่วนมากไม่ได้ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากการถ่ายทอดงานอาหารชาววังในอดีตมักเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

          สวนสุนันทา ถือเป็นศูนย์กลางอาหารชาววังที่สำคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการอาหารไทย ที่เป็นงานศิลป์ทั้งในแง่ของอาหารปากและอาหารตา โดยเริ่มขึ้นจากในราชสำนัก ต่อมาจึงกระจายสู่สามัญชน และผสมกลมกลืนเป็นอาหารไทยไปในที่สุด