หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิทยุโทรทัศน์ ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มาฟังตัวแทน น้องปรารถนา ปาปะกาย พูดถึงพิพิธภัณฑ์กันค่ะ!
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิทยุโทรทัศน์ ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มาฟังตัวแทน น้องปรารถนา ปาปะกาย พูดถึงพิพิธภัณฑ์กันค่ะ!

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-06-19 09:29:25