หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > บรรยากาศงาน "อัศจรรย์ ตำรับอาหาร ๒ กรุง" ณ เซ็นทรัล อยุธยา
บรรยากาศงาน "อัศจรรย์ ตำรับอาหาร ๒ กรุง" ณ เซ็นทรัล อยุธยา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-01-14 09:58:36

บรรยากาศงาน "อัศจรรย์ ตำรับอาหาร ๒ กรุง"

ณ เซ็นทรัล อยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การดำเนินงานโดย 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จับมือพันธมิตร Central Pattana ร่วมกันจัดงาน

"อัศจรรย์ ตำรับอาหาร ๒ กรุง" เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเซ็นทรัล อยุธยา โดยสำนักศิลปะฯ ได้นำนิทรรศการ อาหารชาววัง ตำรับพระวิมาดาเธอฯ เรื่องราวความเป็นมาและอัจฉริยภาพทางด้านการทำอาหารของพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ ๕ ผู้กำกับดูแลห้องเครื่องต้น ทำอาหารถวายพระพุทธเจ้าหลวงตราบจนสิ้นรัชกาล จนได้รับการกล่าวขานว่า ทรงเป็น "เอตทัคคะทางด้านการทำกับข้าว"

พร้อมกันนี้ยังได้นำเสนองานสาธิตการปรุงเครื่องว่างอย่างสำนักพระวิมาดาเธอฯ "ขนมจีบไทย" ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นทั้งอาหารปากและอาหารตา ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และแสดงงานหัตถศิลป์ผ่านศาสตร์การแกะสลักผักและผลไม้ โดยนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ ยังได้นำอาหารชาววังในตำรับพระวิมาดาเธอฯ อาทิ น้ำพริกลงเรือ ข้าวปิ้ง ข้าวงบเป็ด แกงรัญจวน ข้าวทอด หมี่กรอบ ทับทิมลอยแก้ว และอื่นๆ อีกมากมาย ในฐานะอาหารตำรับกรุงรัตนโกสินทร์ไปให้กับชาวกรุงศรีอยุธยาได้ลิ้มลอง ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ เซ็นทรัล อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา