หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ ใน“งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย” ในวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 นี้
สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ ใน“งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย” ในวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 นี้

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-16 11:59:29


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการด้านการสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัย และด้านอาหารชาววัง ภูมิปัญญาอาหารไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาให้ความรู้ในการเสวนาวิชาการ ดังนี้

- วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. พบกับเสวนาวิชาการ เรื่อง “สำรับวรรณศิลป์ การสื่อสารในความร่วมสมัย” นำทีมวิทยากรโดย คุณวรรณศักดิ์ ศิริหล้า ศิลปินศิลปาธร ปี พ.ศ.2563 ภัณฑารักษ์ และคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน “น้ำพริกลงเรือ” ในโครงการสำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย


- วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น. กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “อัตลักษณ์อาหารไทยในสื่อร่วมสมัย” โดย นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์ (ตั๊ก) นักแสดง พิธีกร และผู้ดำเนินรายการด้านอาหาร “ถึงพริกถึงขิง” 

- วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น. กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “อาหารชาววังในสมัยรัตนโกสินทร์” โดย หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ (หมึกแดง) ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ วิทยากร คอลัมนิสต์ และที่ปรึกษาทางด้านอาหาร

Link ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/BjEt9tk59uJMHfbaA

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้จากเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม : http://www.culture.ssru.ac.th/home 

Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : https://ssru.ac.th/home