หน้าหลัก > ประกาศ > เกร็ดความรู้ > “บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”
“บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 15:11:17

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ “บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”

.............................................................

การเขียนภาพแบบเฉพาะดอก

          เป็นการเขียนโดยเน้นความงามของดอกไม้อย่างเดียว ไม่มีลักษณะการประกอบด้วยสิ่งอื่น ในภาพจะให้ความสำคัญเฉพาะดอกไม้อย่างเดียว และผู้เขียนภาพจะแสดงรายละเอียดของดอกไม้ในทุกส่วนประกอบ เช่น การใช้ดินสอร่างภาพต้นแบบ และลงด้วยสีในพื้นภาพเก็บรายละเอียดในดอกและใบ เพื่อสร้างความโดดเด่นเสมือนจะให้ดอกไม้นั้นเป็นจริง หรือมากกว่าความเป็นจริง


ภาพที่ 1
ศิลปิน: ไม่ปรากฏ
ชื่อผลงาน : ไม่ปรากฏ (ดอกพุทธรักษา)
วันที่ : ไม่ปรากฏ

ภาพที่ 2
ศิลปิน: มอญ รัตติชุณห์โชติ์
ชื่อผลงาน : แลลีโอ แคตาต์เลยา อาซิส
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2463

ข้อมูล/ภาพ/ออกแบบ : ชนะภพ วัณณโอฬาร