หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > ๒๓ มีนาคม ๒๕๐๑ – วันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา
๒๓ มีนาคม ๒๕๐๑ – วันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-01 14:05:28


๒๓ มีนาคม ๒๕๐๑ 
วันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาชุ่มแห่งสกุล “ไกรฤกษ์” ประสูติเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๒ เมื่อแรกประสูติทรงพระยศเป็น พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา ต่อมาในภายหลังทรงได้รับการสถาปนาเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา ชาววังออกพระนามว่า เสด็จพระองค์ใหญ่ มีพระขนิษฐาร่วมพระมารดา คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี หรือ เสด็จพระองค์เล็ก

ในระหว่างประทับที่สวนสุนันทา ได้ทรงก่อตั้งวงดนตรีไทยเป็นวงเครื่องสายหญิงที่ขึ้นชื่อมาก และเป็นวงเดียวที่ยืนหยัดอยู่คู่สวนสุนันทา ตราบจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ จึงได้ล้มเลิกไป พระองค์ได้ทรงย้ายที่ประทับจากสวนสุนันทาออกไปประทับ ณ ตำหนักทิพย์ ถนนราชวิถี บนที่ดินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตราบจนสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ มีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส

สำหรับตำหนักเดิม ปัจจุบัน คือ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ ภายใต้การดูแลของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุรักษ์ตำหนักให้อยู่ในสภาพเดิม จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์

แหล่งที่มา - https://culture.ssru.ac.th/home

ภาพโดย - นายเอกลักษณ์ สุริยะญาติ