หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ เปิดพิพิธภัณฑ์ ร่วมฉลองวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
สำนักศิลป์ฯ เปิดพิพิธภัณฑ์ ร่วมฉลองวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-12-15 15:01:13

เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Museum Travel เส้นทางที่ ๓ นั่งรถรางพิพิธพระนคร (๑) เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยมีการให้บริการนำชมภายในพิพิธภัณฑ์ฯ เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของสวนสุนันทาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน และองค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ของสวนสุนันทา ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมอาหาร การแต่งกาย รวมถึงพระประวัติเจ้านายฝ่ายใน  และกิจกรรมสุดพิเศษ การสาธิตการทำขนม “สัมปันนี” หรือ “สำปันนี” ขนมไทยโบราณที่มีประวัติมาอย่างยาวนานตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีบันทึกว่า ท้าวทองกีบม้าเป็นผู้คิดค้นขึ้น โดยทำมาจากแป้งมันคั่ว คลุกเคล้ากับน้ำตาลและกะทิเคี่ยวยางมะตูม รสสัมผัสนุ่มละมุนลิ้น สีสันสวยงาม มีกลิ่นร่ำควันเทียนหอมกรุ่น ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลิ้มรสขนมโบราณชนิดนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๓๔ คน

และในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๕ ร่วมกับภาคีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กว่า ๓๐ แห่ง ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในหัวข้อ “พลังพิพิธภัณฑ์ สร้างสรรค์ไทย: The Power of Thai Museums” ในช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน และนางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กล่าวรายงาน  จากนั้นเป็นกิจกรรมการประกาศผลการประกวดภาพถ่ายในกิจกรรม “Museum Photo Contest”  และกิจกรรม “Museum Talk” โดยนายชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ ได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “พิพิธภัณฑ์กับการสื่อสารร่วมสมัย” เพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวและประสบการณ์การทำพิพิธภัณฑ์ร่วมกับตัวแทนพิพิธภัณฑ์ต่างๆ  ซึ่งกิจกรรมทั้งสองวันอยู่ภายใต้การดำเนินงานของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

ขอขอบคุณ: เพจ Thai Museum Day 2022

ข่าว/ภาพ : วณิชยา บุษบงส์

เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: www.ssru.ac.th