หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญร่วมชม “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๖๓ ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี Unseen Suan Sunandha” ๖ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญร่วมชม “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๖๓ ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี Unseen Suan Sunandha” ๖ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-11-16 10:29:19

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญร่วมงาน ““นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๖๓ ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี Unseen Suan Sunandha” ในการเทิดพระเกียรติครบรอบวันประสูติ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร ๒๗) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

๑. “Unseen พระชะตาชีวิต”

การแสดง และนำชมนิทรรศการ เรื่องราวพระประวัติในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในรูปแบบการแสดงสร้างสรรค์ประกอบดนตรี

- วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

รอบที่ ๑ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

- วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

รอบที่ ๑ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

รอบที่ ๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

หมายเหตุ : ลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/ZUPyQw5f1AyqR5cD9

๒. “Unseen โบราณวัตถุ อันเกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระนางเจ้าฯ”

ชมวัตถุจัดแสดงชิ้นพิเศษ อาทิ ครอบแก้ว ของที่ระลึกงานพระศพ เชิงเทียนแก้วสลักพระนามย่อ และผ้าตราประจำพระองค์

๓. “Unseen ศิลปวัตถุ แห่งการระลึกถึงในสมเด็จพระนางเจ้าฯ”

ชมศิลปวัตถุจัดแสดงเนื่องในโอกาสพิเศษ ที่ชาวสวนสุนันทาจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการฯ สามารถเข้าร่วมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ฟรี! 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทาง Inbox หรือโทรศัพท์ ๐๒-๑๖๐-๑๒๑๖