หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-05-14 16:49:02

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในแนวคิด “ครัวปดิวรัดา: สวนสุนันทาเชิญเครื่อง เล่าเรื่องปักษ์ใต้ อาหารพื้นถิ่นเมืองระนอง สู่สำรับชาววัง” มรดกวัฒนธรรมด้านอาหารชาววังของสวนสุนันทา ตามตำรับในพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาเธอในรัชกาลที่ ๕ กับร่องรอยประวัติศาสตร์การประพาสสู่เมืองระนองของพระมหากษัตริย์ ๔ รัชกาล อันเป็นที่มาของภูมิพลังทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานวิถีแห่งราชสำนักกับวิถีท้องถิ่นแห่งภูมิปัญญาในวิถีชีวิตของชาวระนองมาจนถึงปัจจุบัน

จากเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดระนอง บูรณาการและผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทากับจังหวัดระนอง พัฒนาและต่อยอด “อาหาร” เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การยกระดับความคิดสร้างสรรค์ให้สามารถสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับชุมชนมีความมั่นคงยั่งยืนผ่านรูปแบบของกิจกรรมดังนี้

 ๑. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์อาหารเมนูใหม่ จังหวัดระนอง

 ๒. การผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านอาหารไทย 

 ๓. การประกวดคิดค้นอาหารพื้นถิ่นเมนูใหม่ของจังหวัดระนอง

 ๔. การจัดนิทรรศการและการออกร้านขายสินค้าของสวนสุนันทาและของดีพื้นถิ่นจังหวัดระนอง 

 ๕. การจัดจำหน่าย Chef’s Table ของดีพื้นถิ่นเมืองระนองในสำรับชาววังสวนสุนันทา ณ พระตำหนักสายสุทธานภดล 

 โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ วันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ บ้านร้อยปีเทียนสือ จังหวัดระนอง และวันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ พระตำหนักสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 ทั้งนี้ สามารถติดตามวันและเวลาในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ที่เพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ศิลปินคอลลาจ: เจษฎา ลาญาติ

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์: ภาณุวัฒน์ กาหลิบ