หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > เตรียมพบกับ “Chef’s Table ครัวปดิวรัดา” มรดกวัฒนธรรมอาหารชาววังของสวนสุนันทา
เตรียมพบกับ “Chef’s Table ครัวปดิวรัดา” มรดกวัฒนธรรมอาหารชาววังของสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-06-17 11:11:57

เตรียมพบกับ “Chef’s Table ครัวปดิวรัดา” มรดกวัฒนธรรมอาหารชาววังของสวนสุนันทา ตามตำรับในพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาเธอในรัลกาลที่ 5 กับร่องรอยประวัติศาสตร์การประพาสเมืองระนองของพระมหากษัตริย์ 4 รัชกาล สู่การพัฒนาอาหารท้องถิ่นเมืองระนองกับการสร้างสรรค์อาหารชาววัง อันเป็นที่มาของภูมิพลังทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานความเป็นราชสำนักกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน ในแนวคิด “ครัวปดิวรัดา” ที่แสดงให้เห็นถึงกรรมวิธีอันพิถีพิถันอย่างชาววังกับวัตถุดิบชั้นเลิศเมืองระนอง กับการจัดสำรับอาหารแบบ “Chef’s Table” 

“Chef’s Table ครัวปดิวรัดา” จัดขึ้นในวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ ตำหนักพระวิมาดาเธอฯ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วยนิทรรศการ Installation Art ร่วมกับการแสดงประกอบดนตรี พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ สามารถติดตามข่าวสารได้จากเพจ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร็ว ๆ นี้ 

ศิลปินคอลลาจ: เจษฎา ลาญาติ

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์: ภาณุวัฒน์ กาหลิบ

กำกับศิลป์: วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ และณพนธ์ กิจรุ่งโรจน์ 

The Office of Arts and Culture is presenting “Chef’s Table