หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-09-08 14:14:38

สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงถือโอกาสนี้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เพื่อเรียนรู้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการพระจริยวัตรของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี ซึ่งประกอบด้วย ห้องพระประวัติ , ห้องบรรทม , ห้องพระอัจฉริยภาพ , ห้องทรงพระอักษร , ห้องสรง และ ห้องเครื่องต้น

.

ผู้ต้องการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และ แหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ สามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง โดยไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-1601216